Biết để tránh giật mình

0
891

Các bác biết gì không?
Một tỷ hai năm chục
Tính bằng tiền đô la
Việt Nam sắp phải trả
Cho ông #Trịnh_Vĩnh_Bình
Chỉ vì thói ăn cướp
Của quan chức xứ mình
Báo nhà nước im tiếng
Đài nhà nước lặng câm
Tôi nói các bác biết
Kẻo lại bị giật mình
Tiền đâu đem trả họ?
Xin thưa: Bóc dân mình
Tăng phí và tăng thuế
Dân è cổ, gồng mình
Thế nhé, các bác nhé
Biết để tránh giật mình
Biết sao bị điêu linh