BÀ CON ĐỒNG TÂM CHÚNG TÔI VẪN RA ĐỒNG CHĂM CÂY BÌNH THƯỜNG

0
227
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG ĐẤT ĐỒNG SÊNH
Công Lê

 

Nhân dân Đồng Tâm chúng tôi nhất trí với 2 điều được khẳng định trong Kết Luận Thanh Tra của TP HN.

1. “Toàn bộ sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng”

Vâng, đúng vậy. Đất nông nghiệp của chúng tôi đây ko phải đất quốc phòng vì ko thuộc phạm vi của sân bay Miếu Môn.

Chúng tôi hôm nay tiếp tục ra đồng Sênh, chăm cây bình thường.

2. “Thu hồi ngay diện tích đất quốc phòng bị lấn chiếm.”

Vâng. Các bác thu hồi ngay đi, trong khu vực 47,36 ha ấy, có 14 hộ khác, không phải chúng tôi, đang sử dụng đất quốc phòng đó.

Từ trước đến nay, chúng tôi canh tác trên đất này, nộp thuế cho HTX, chưa bao giờ gián đoạn, chưa bao giờ bị thu hồi.

Viettel cứ vào trong đất sân bay ấy mà làm dự án, đừng bày mưu cướp đất trồng cấy của chúng tôi!