16 C
vietnam
Wednesday, February 28, 2024

Tag: Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu.

Tổng thống Thiệu năm 1969: Kiên định lập trường giữa thách...

VOA Hoàng Long Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bắt đầu bài diễn văn của mình. Ông biết những điều ông sắp sửa trình bày sẽ khó...

MOST POPULAR

HOT NEWS