22 C
vietnam
Monday, April 15, 2024

Tag: Nguyễn Quốc Khải

THỈNH NGUYỆN THƯ ĐÒI TRỤC XUẤT MẸ NẤM VỀ VIỆT NAM...

Nguyễn Quốc Khải 05-04-2020 NỘI DUNG NGUYÊN VĂN THỈNH NGUYỆN THƯ  Thỉnh nguyện thư viết rất rõ rằng Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh LÀM VIỆC và...

MOST POPULAR

HOT NEWS