Ông Chung lạm quyền nhưng không phạm luật.

0
0

Quang Vũ Trần

Nhà lập pháp, nhà báo, luật sư… và dân chia hai phe bình phẩm về cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự những người dân Đồng Tâm bắt và giam giữ nhân viên công lực trái pháp luật.
Theo luật pháp hiện hành, công dân được làm những điều pháp luật không cấm; cơ quan nhà nước và người mang quyền nhà nươc chỉ được làm nhứng điều pháp luật cho phép và làm theo một trình tự pháp luật quy định. Bất kỳ ai, kể cả Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội làm như ông Chung đều không tuân thủ pháp luật. Chắc chắn ông Chung lạm quyền, tức là làm một việc pháp luật không giao.
Tuy thế, ông Chung không vi phạm pháp luật và hậu quả việc ông làm được thừa nhận.
Vì sao?
Đứng trước một tình trạng mà hậu quả rất nặng nề như giết người hàng loạt, bạo loạn,…nếu không có giải pháp thích hợp. Mặt khác, với kinh nghiệm của một nhà điều tra chuyên nghiệp, ông nhạn thấy nguyên nhân tình trạng xấu là do cơ quan nhà nước và các nhân viên công lực gây ra; dân tham gia vào việc bắt giữ nhân viên công lực vốn không phải là người xấu, chỉ nhất thời phạm tội do hành vi trái pháp luật của phía công lực …và, ông còn nhìn trước được những diễn biến tiếp tục xấu nếu kết luận thanh tra chưa khách quan. Đặc biệt, nếu tình trạng cụ Kình xấu.
Theo quy định điều 16 Bộ luật hình sự về tình thế cấp thiết thì người thực hiện một hành vi trái pháp luật mà hậu quả ít nghiêm trọng để ngăn chặn một hậu quả nghiêm trọng thì không bị coi là phạm tội. Thí dụ, người dùng búa phá nắp bể nhà hàng xóm để dập lửa đám hoả hoạn, người đó không bị coi la phạm tội. Ông Chung hành động trong khuôn khổ này của pháp luật.
Sự quyết đoán của ông Chung là một phần của tính chính khách.