EU đòi hỏi chính phủ Philippines phải tôn trọng nhân quyền

0
0

Ủy Ban Châu Âu cho biết tình trạng nhân quyền ở Philippines có thể gây trở ngại cho mối quan hệ thương mại giữa Manila và Ủy Ban, nhưng bác bỏ tin nói rằng Ủy Ban tạm ngưng các cuộc đàm phán mậu dịch tự do với Phi.

Điều này được Ủy Ban Châu Âu đưa ra sau khi nhóm dân cử cánh tả ở Quốc Hội Châu Âu loan tin Ủy Ban quyết định tạm ngưng đàm phán với Phi.

Theo văn phòng báo chí của Ủy Ban, cuộc đàm phán về bản hiệp định thương mại với Philippines chỉ mới ở giai đoạn đầu, đôi bên chưa định thời điểm để tiếp tục, không hề có chuyện tạm ngưng để phản đối Phi về nhân quyền.

Văn phòng báo chí của Ủy Ban cũng nói rằng thông thường, cuộc đàm phán hiệp định thương mại phải qua khoảng 20 vòng thảo luận mới hoàn tất, hiện giờ Ủy Ban và chính phủ Phi mới kết thúc vòng thứ hai.

Trước đó, một phát ngôn viên của Ủy Ban Châu Âu có nói rằng Ủy Ban đang theo dõi rất sát tình trạng nhân quyền và môi trường ở Phi, xem Manila có hội đủ các tiêu chuẩn về nhân quyền và môi trường trước khi đồng ý bỏ thuế đánh trên các mặt hàng do Phi sản xuất và đưa vào thị trưởng các nước EU.

Điều này được nói tới liên quan đến chính sách bài trừ ma túy mà Tổng Thống Phi Rodrigo Duterte cho thực hiện ngay sau ngày nhậm chức hồi cuối tháng Sáu năm ngoái. Đến giờ, có ít nhất 8,000 người bị cảnh sát hoặc lực lượng dân phòng bắn chết.

Cùng với một số nước và những tổ chức quốc tế, EU đã lên tiếng đòi hỏi chính phủ Phi phải tôn trọng nhân quyền và dân quyền, không thể để cho cảnh sát tự quyết định số phận của những kẻ buôn bán ma túy hoặc những người bị tình nghi, mà phải bắt giữ, điều tra, đưa ra tòa xét xử nếu có bằng chứng xác nhận họ phạm pháp.