Đúng là đảng viên luôn đi trước thật.

0
221

Phó ban tiên giáo huyện ủy Đặng Văn Cảnh xin ra trước 1 ngày! Đúng là đảng viên luôn đi trước thật.

Đây là một thất bại lớn của cá nhân ông và tổ chức của ông.

✓ Thứ nhất: ai cũng sẽ nghĩ là ông hèn;

✓ Thứ nhì: đảng còn nghĩ tiếp là ông có thoả hiệp với dân nên mới được thả ra trước;

✓ Thứ ba: nâng quan điểm lên, người ta sẽ nói, do ông là đảng viên, lại là phó ban tiên giáo nên ông rất hiểu tổ chức của ông.
Ông biết thừa là tổ chức ấy sẽ chả quan tâm gì đến các cá nhân, kể cả có giữ chức vụ quan trọng như ông, nếu như đảng chưa tính được giải pháp có lợi nhất cho mình, cho uy tín của đảng, thì kể cả là hi sinh vài đồng chí đảng cũng ok.
Ông Cảnh nghĩ thế nên đã mất lòng tin và hi vọng vào tổ chức của mình mà nhận hết lỗi, đồng ý chiêu hồi với dân để được trở về với gia đình;

✓ Thứ tư: là một cán bộ tiên giáo chủ chốt, lẽ ra ông phải ở lại, luôn có mặt bên các chiến sĩ ở vai đức cha tinh thần để động viên, xốc lại khí thế, tính chiến đấu và giữ vững niềm tin vào đảng cho đồng đội.
Đàng này ông lại đầu hàng. Thế khác gì ông bảo “tổ chức sẽ không cứu chúng ta đâu, không biết khi nào chúng ta mới ra khỏi đây đâu. Tôi chính là tổ chức, và các đồng chí nhìn tôi đây: chạyyyyyy”.

Thật nhọ cho ông, sau 1 ngày ông tự giải thoát cho mình thì chính quyền tới giải thoát cho tất cả. Ông thành kẻ lạc lõng, thành con quạ trắng.

Thế nên, toàn đảng, toàn quân, toàn dân, toàn xã hội hãy nhìn tấm gương đảng viên Đặng Văn Cảnh mà học tập và làm theo. Lê Văn Tám tẩm xăng đốt mình, Tô Vĩnh Diện chèn bánh xe, Pha Đình Giót lấp lỗ châu mai…, Tất cả đều thành anh hùng…liệt sĩ được vinh danh. Anh Cảnh cũng như nhiều lãnh đạo khác không thành anh hùng, không được vinh danh, nhưng cũng không phải thành liệt sĩ để sống cuộc đời vinh thân phì gia nhiều vợ bé.

Đặng Văn Cảnh muôn năm! đcs muôn năm!