DOANH NGHIỆP ĐI CƯỚP ĐẤT

0
0

Đọc cả một bài viết dài của nhà báo Lê Bình về Viettel và ông Tổng giám đốc Viettel, nói thật tôi rất thích đoạn kết luận cuối, bởi vì hàm ý sâu xa của chị:

“Việc ở Đồng tâm, đừng lôi Viettel vào như một DOANH NGHIỆP ĐI CƯỚP ĐẤT. Tôi tin Viettel không làm việc đó, Và Ông HÙNG KHÔNG NGU ĐỂ PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI NGƯỜI DÂN ĐỒNG TÂM.”

Khi khẳng định ông Hùng không ngu, chị Lê Bình ngụ ý rằng nhà cầm quyền đã ngu khi dùng cảnh sát cơ động tràn vào xã Đồng Tâm, vừa cướp đất, vừa đối đầu với người dân Đồng Tâm.

Tôi không dám gọi nhà cầm quyền ngu vì khiêm tốn, nhưng chị thay mặt nhiều người nói thẳng như vậy, dù ngụ ý. Cám ơn chị Lê Bình. Tôi nể chị.